MY MENU

Dây An Toàn

Dây An Toàn

Tiêu đề
Dây An Toàn
Nội dung


● Bảo vệ người lao động khi phải làm việc ở những nơi có độ cao như : cột điện, cao ốc...
● Độ bền của dây và móc khóa rất cao, giúp người sử dụng có cảm giác an toàn khi làm việc.
● Đa dạng về chủng loại.


Biên tập bình luận.

Enter your password to edit the post. Nhập mật khẩu để biên tập bài đăng.

xóa bình luậnXóa bài đăng

Nhập mật khẩu để xóa bài đăng.