MY MENU

Đồng Phục - Quần Áo BHLĐ

Đồng Phục - Quần Áo BHLĐ

Tiêu đề
Nón Trùm Đầu Chống Cháy
Nội dung


● Nón trùm đầu và vai. 
● Làm bằng chất liệu chống cháy + mặt kính. 
● Kích thước : Tiêu chuẩn. 
● Màu trắng bạc.

Biên tập bình luận.

Enter your password to edit the post. Nhập mật khẩu để biên tập bài đăng.

xóa bình luậnXóa bài đăng

Nhập mật khẩu để xóa bài đăng.