MY MENU

Đồng Phục - Quần Áo BHLĐ

Đồng Phục - Quần Áo BHLĐ

Tiêu đề
Ủng và Găng Tay Chống Cháy
Nội dung


● Ủng. Găng Tay.
● Làm bằng chất liệu chống cháy. 
● Kích thước : Tiêu chuẩn. 
● Màu trắng bạc.

Biên tập bình luận.

Enter your password to edit the post. Nhập mật khẩu để biên tập bài đăng.

xóa bình luậnXóa bài đăng

Nhập mật khẩu để xóa bài đăng.