MY MENU

Găng Tay Lao Động

Găng Tay Lao Động

Tiêu đề
Găng Tay Lao Động
Nội dung

● Bảo vệ tay không bị nguy hại trong môi trường làm việc có : nước, hóa chất...
● Chất liệu : Nhựa cao cấp.
● Nhiều màu sắc.
● Kích thước : Tiêu chuẩn.


● Bảo vệ tay không bị nguy hại khi tiếp xúc với các vật cứng, sắc, nhọn...
● Chất liệu : Vải. Len.
● Kích thước : Tiêu chuẩn.● Bảo vệ tay không bị nguy hại trong môi trường làm việc có : nước, hóa chất...
● Chất liệu : Nhựa cao cấp.
● Màu sắc : Trắng.
● Kích thước : Tiêu chuẩn.

Biên tập bình luận.

Enter your password to edit the post. Nhập mật khẩu để biên tập bài đăng.

xóa bình luậnXóa bài đăng

Nhập mật khẩu để xóa bài đăng.