MY MENU

Giày - Ủng Bảo Hộ

Giày - Ủng Bảo Hộ

Tiêu đề
Giày Bảo Hộ Lao Động
Nội dung

● Bảo vệ chân không bị tác động bởi môi trường xung quanh. Độ ma sát tốt của mặt đế cao su khi tiếp xúc với mặt đất, giúp người sử dụng có cảm giác an toàn.
● Chủng loại : Giày ống cao cổ. Cột dây.
● Chất liệu : Giả da và kaki.
● Màu sắc : Đen.
● Kích thước : Tiêu chuẩn.


● Bảo vệ chân không bị tác động bởi môi trường xung quanh. Độ ma sát tốt của mặt đế cao su khi tiếp xúc với mặt đất, giúp người sử dụng có cảm giác an toàn.
● Chủng loại : Giày ống cao cổ. Cột dây.
● Chất liệu : Giả da.
● Màu sắc : Đen.
● Kích thước : Tiêu chuẩn.


● Bảo vệ chân không bị tác động bởi môi trường xung quanh. Độ ma sát tốt của mặt đế cao su khi tiếp xúc với mặt đất, giúp người sử dụng có cảm giác an toàn.
● Chủng loại : Giày thấp cổ. Dán xé.
● Chất liệu : Giả da.
● Màu sắc : Đen.
● Kích thước : Tiêu chuẩn.


● Bảo vệ chân không bị tác động bởi môi trường xung quanh. Độ ma sát tốt của mặt đế cao su khi tiếp xúc với mặt đất, giúp người sử dụng có cảm giác an toàn.
● Chủng loại : Giày thấp cổ. Cột dây.
● Chất liệu : Giả da.
● Màu sắc : Đen.
● Kích thước : Tiêu chuẩn.


● Bảo vệ chân không bị tác động bởi môi trường xung quanh. Độ ma sát tốt của mặt đế cao su khi tiếp xúc với mặt đất, giúp người sử dụng có cảm giác an toàn.
● Chủng loại : Giày thấp cổ. Cột dây.
● Chất liệu : Giả da.
● Màu sắc : Nâu.
● Kích thước : Tiêu chuẩn.


● Bảo vệ chân không bị tác động bởi môi trường xung quanh. Độ ma sát tốt của mặt đế cao su khi tiếp xúc với mặt đất, giúp người sử dụng có cảm giác an toàn.
● Chủng loại : Giày thấp cổ. Cột dây.
● Chất liệu : Vải và nhựa.
● Màu sắc : Đen và trắng. Xanh và trắng.
● Kích thước : Tiêu chuẩn.● Bảo vệ chân không bị tác động bởi môi trường xung quanh. Giúp người sử dụng có cảm giác an toàn.
● Chủng loại : Giày thấp cổ.
● Chất liệu : EVA, TPU, PVC, PU giả da.
● Màu sắc : Nâu.
● Kích thước : Tiêu chuẩn.

Biên tập bình luận.

Enter your password to edit the post. Nhập mật khẩu để biên tập bài đăng.

xóa bình luậnXóa bài đăng

Nhập mật khẩu để xóa bài đăng.