MY MENU

Kính - Mặt Nạ Bảo Vệ

Kính - Mặt Nạ Bảo Vệ

Tiêu đề
Khẩu Trang Chống Độc
Nội dung


● Khẩu trang lọc khí độc.
● Ngăn ngừa các chất khí độc xâm nhập vào cơ thể : Hydrocacbon. Carbon monoxide. Sulphur dioxide. Nitrogen dioxide. Photo-chemical pollutants. Black smoke. Lead oxide. Pollen... 

Biên tập bình luận.

Enter your password to edit the post. Nhập mật khẩu để biên tập bài đăng.

xóa bình luậnXóa bài đăng

Nhập mật khẩu để xóa bài đăng.