MY MENU

Kính - Mặt Nạ Bảo Vệ

Kính - Mặt Nạ Bảo Vệ

Tiêu đề
Mặt Nạ Chống Độc
Nội dung


● Ngăn ngừa các chất khí độc xâm nhập vào cơ thể : Hydrocacbon. Carbon monoxide. Sulphur dioxide. Nitrogen dioxide. Photo-chemical pollutants. Black smoke. Lead oxide. Pollen...
● Bộ lọc đôi. Van điều tiết đôi.

Biên tập bình luận.

Enter your password to edit the post. Nhập mật khẩu để biên tập bài đăng.

xóa bình luậnXóa bài đăng

Nhập mật khẩu để xóa bài đăng.