MY MENU

Mặt Nạ Hàn

Mặt Nạ Hàn

Tiêu đề
Mặt Nạ Hàn
Nội dung

● Dùng bảo vệ mặt và mắt khi thực hiện thao tác hàn.
● Chống lại các tia lửa và ánh sáng bắn ra khi hàn.
● Chủng loại : Đội lên đầu và có dây phía sau.
● Kích thước : Tiêu chuẩn. ● Dùng bảo vệ mặt và mắt khi thực hiện thao tác hàn.
● Chống lại các tia lửa và ánh sáng bắn ra khi hàn.
● Chủng loại : Cầm tay.
● Kích thước : Tiêu chuẩn. 

Biên tập bình luận.

Enter your password to edit the post. Nhập mật khẩu để biên tập bài đăng.

xóa bình luậnXóa bài đăng

Nhập mật khẩu để xóa bài đăng.