Quy định bảo hành

Quy định bảo hành

1. Đối tượng được bảo hành

Các sản phẩm phải đủ các điều kiện sau để được hưởng chính sách bảo hành của baoholaodonghonghoa.com.vn

- Sản phẩm được cung cấp bởi baoholaodonghonghoa.com.vn

- Sản phẩm còn trong thời hạn bảo hành

2. Thời hạn bảo hành

- Theo thời hạn được ghi trên nhãn mác (Nếu có).

- Ba tháng đối với các sản phẩm còn lại.

0903330907
090 333 0907

Vui lòng chờ